Formularze UMWZP


Niniejsza strona internetowa została stworzona dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego, jej celem jest dostęp do szybkiego tworzenia i konfiguracji
formularzy internetowych w różnej formie. Mogą one być wykorzystywane przy organizacji
konferencji, do zbierania ankiet i innych informacji. Platforma została tak przygotowana aby była
łatwa w obsłudze i prosta dla osób wypełniających formularz.
System został przygotowany przez Biuro Informatyki w Wydziale Społeczeństwa Informacyjnego
i Informatyki (https://wsi.wzp.pl) przy wykorzystaniu aktualnych trendów i technologii webowych.
Strona WWW jest pod stałym nadzorem specjalistów IT (91 45 28 999) odpowiedzialnych
za jej poprawne działanie i modernizacje.

Zaloguj się do systemu